Консультація по телефону:
05 Лютого, 2020 Новини компанії

Комерційне фірмове найменування бізнесу

Перед кожним, хто збирається реєструвати юридичну особу постає вибір найменування останньої. Таке найменування вказується в установчих документах юридичної особи, вноситься до єдиного державного реєстру та в подальшому виступає засобом ідентифікації юридичної особи за аналогією з ім’ям для фізичної особи. Поряд з цим існує поняття комерційного фірмового найменування (далі – КФН).  В чому полягає відмінність КФН від звичайного найменування та які особливості захисту першого розглянемо в даній статті.

Однією із ключовим вимог при обранні найменування юридичної особи є те, щоб таке найменування не було тотожним найменуванню іншої юридичної особи (виняток -  юридичні особи можуть використовувати найменування органів місцевого самоврядування). Наслідком недотримання такої вимоги згідно зі ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» може бути відмова у реєстрації найменування юридичної особи.

Ще однією вимогою до найменування є те, що останнє повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму та саму назву. Так, окрім назви юридичної особи Ви також маєте вказати організаційно-правову форму (товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство тощо) поруч із обраною назвою. Наприклад, організаційно-правова форма ТОВ, а назва юридичної особи «Світанок», що в цілому буде складати найменування ТОВ «Світанок».

В той же час, законодавством передбачено можливість обрання КФН, що дає підстави зробити висновок, що КМФ та найменування не є тотожними поняттями і мають різне правове наповнення. Ні визначення КФН, ні визначення найменування законодавство не містить. При цьому слід звернути увагу, що КФН може мати не будь-яка юрособа, а та, яка є підприємницьким товариством.

Крім того, саме КФН є об’єктом права інтелектуальної власності та отримує правову охорону в порядку ст. 489 ЦК України за умови, якщо воно дає можливість вирізнити одну юридичну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. КФН має певну вартісну оцінку, яка залежить від репутації юридичної особи. Зазначена обставина суттєво відрізняє КФН від найменування юридичної особи, яке позбавлене економічного змісту.

Поняття найменування та КФН надається у Листі ВГСУ від 28. 02. 2017 р. «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності». ВГСУ вказав, що найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності її прав і обов’язків як самостійного суб’єкта права. Його виникнення слід пов’язувати з датою державної реєстрації юридичної особи. А фірмовим (комерційним) найменуванням визначається назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Виникнення права інтелектуальної власності на КФН пов’язується з першим його використання без обов’язкового його реєстрації. Таким може бути та ж сама реєстрація юридичної особи, вказівка в рахунках, накладних, рекламі тощо. При цьому внесення найменування юрособи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не є реєстрацією КФН.

 Водночас слід враховувати, що згідно ч. 2 ст. 159 ГК України, суб’єкт господарювання, КФН якого було включене до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб’єктом, тотожне КФН якого включено до реєстру пізніше. Хоча ГК та ЦК України й передбачають можливість реєстрації, однак на сьогодні не прийнято закон, що визначає порядок ведення такого реєстру і відповідно такий реєстр на сьогодні в Україні відсутній. Саме тому, не зайвим для власників бізнесу було б прийняти рішення, яким додатково визначити КФН юридичної особи і тим самим зафіксувати його на локальному рівні.

Невирішеним на рівні закону залишається питання тотожності КФН та найменування юридичної особи. Однак, досить часто найменування юрособи збігається з її КФН, а тому рекомендуємо перед тим як провадити реєстрацію юридичної особи попередньо перевірити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань використання вже зареєстрованими юридичними особами аналогічних Вашому найменувань, а також видів діяльності за КВЕД на яких спеціалізуються відповідні юрособи зі схожою назвою.

Юридичні особи, на відміну від найменування, можуть мати однакові КФН, але за тієї умови що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, і послуг, які ними надаються. Відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими КФН спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг).

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначає неправомірним використанням КФН, таке використання останнього, що було здійснене без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати його у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання. Відповідальність за такі дії передбачена ст. 21 попередньо згаданого закону. За такі дії  на суб’єкта господарювання може бути накладено штраф у розмірі до 5 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передує року, в якому буде накладено штраф. Якщо ж доходу (виручки) немає або суб’єкт господарювання не надав такі відомості, то розмір штрафу становитиме до десяти тисяч НМДГ (170 000 грн.).

Компетентним у притягненні до відповідальності за неправомірне використання КФН є відповідний орган Антимонопольного комітету України. Саме до такого органу Вам слід звертатися із заявою, якщо Ваше КФН неправомірно використовується конкурентом. Для такого звернення встановлений 6-місячний строк. Подання заяви є безкоштовним та дієвим позасудовим способом захисту від недобросовісного використання КФН.

Слід також звернути увагу, що у разі вирішення спору про існування схожих КФН в судовому порядку такий спосіб захисту, як вимога про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, є неналежним. Такий висновок випливає з того, що у чинному законодавстві серед підстав для скасування державної реєстрації юрособи така підстава відсутня. Суб’єкт права інтелектуальної власності на КФН може обрати такий спосіб захисту як заборона використання іншою особою його КФН.

В категорії справ про неправомірне використання КФН в обов’язковому порядку встановленню підлягає схожість або тотожність таких найменувань. Для роз’яснення відповідних питань слід призначати судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності. Також доказуванню підлягає факт першості використання КФН юридичною особою. Також доведеться обґрунтувати яким чином наявність такого самого КФН у іншої особи порушує Ваші права та охоронювані законом інтереси.

 

Категорія справ по захисту КФН є достатньо трудомісткою, а відсутність чіткого законодавчого врегулювання та однозначної судової практики лише ускладнює захист інтелектуальних прав на КФН. Для досягнення позитивного результату важливим є залучення компетентних юристів. Адвокати та юристи «Solid Finance» можуть надати Вам необхідну консультацію, допомогти провести судові експертизи, подати заяву до органів Антимонопольного комітету України, здійснити судове представництво Ваших інтересів, а також надати інші необхідні юридичні послуги.

  • Поделиться:

Наші головні переваги

Великий досвід роботи дозволяє нам оперативно і якісно надавати послуги нашим клієнтам

Досвід роботи 10 років

Напрацьований роками досвід дозволяє нашим юристам вирішувати найскладніші питання

Гарантія якості

Завдання виконується із найсуворішим дотриманням закону та побажань клієнта

Комплексний підхід

Над завданням клієнта працює команда юристів-професіоналів різного профілю, що дозволяє вирішити поставлену задачу з урахуванням всіх нюансів

Повний комплекс послуг

Надаємо повний юридичний супровід клієнта від момента реєстрації бізнеса і до його ліквідації

Наші клієнти та партнери

За час нашої роботи ми отримали безліч задоволених клієнтів і партнерів

Адвокатське Об'єднання
Адвокатське Об'єднання "Неофеліс ЛГ" Neofelis Law Group
Зворотній дзвінок
Передзвонимо Вам через 10 хвилин
Ваше ім'я
Ваш телефон
Данные будут использованы только для связи с Вами!
×
Ваше ім'я
Ваш телефон
Данные будут использованы только для связи с Вами!
×