Консультація по телефону:
13 Лютого, 2020 Новини компанії

Порядок створення ТОВ

ТОВ є найпопулярнішою організаційно-правовою формою юридичної особи. Його суттєвою перевагою є те. що його учасники не відповідають за його зобов’язаннями та несуть ризик збитків у межах вартості своїх вкладів. Однак чи так все просто в процедурі реєстрації ТОВ Ви можете дізнатися в даній статті.

Першим кроком для досягнення кінцевої мети, - реєстрації ТОВ в Єдиному державному реєстрі, - першочергово засновники такого ТОВ мають провести перше зібрання на якому вирішити всі ключові питання створення та реєстрації ТОВ: обрати назву, адресу, розмір статутного капіталу та розміри окремо кожного із засновників (учасників), склад засновників (учасників), види діяльності згідно КВЕД, якими займатиметься юридична особа. За результатами має бути прийнято рішення про створення ТОВ, яке, як правило, оформлюється протоколом загальних зборів. Якщо засновником є одна особа, то за результатами приймається рішення засновника.

Обираючи назву товариства, варто перевірити чи не використовується обрана Вами назва іншою юридичною особою. Це можна зробити за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань. Якщо обрана Вами назва буде тотожна вже зареєстрованій, то Вам буде відмовлено в державній реєстрації.

Визначаючи юридичну адресу за якою знаходитиметься Ваше ТОВ, слід враховувати, що законодавство не вимагає подання документів, які б підтверджували право власності на нерухомість, - достатньо вказати в заяві про державну реєстрацію адреси місцезнаходження юридичної особи.

При визначенні розміру статутного капіталу, слід враховувати, що відсутні вимоги щодо його мінімального розміру, однак його наявність є обов’язковою. До нього може бути внесено грошові кошти, нерухоме майно, інше майно або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладу здійснюється за згодою його учасників, і лише у окремих випадках підлягає незалежній експертній оцінці.

Засновниками ТОВ можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Загальна кількість засновників може сягати 100 осіб. У разі, якщо кількість засновників більша, то юридичну особу необхідно реєструвати як акціонерне товариство. Заздалегідь потрібно буде зібрати всю необхідну інформацію про засновників та підготувати копії відповідних документів (паспорта – перша, друга сторінки і сторінка реєстрації місця проживання; облікової картки платника податків).

Якщо засновники вирішили створити ТОВ на основі модельного статуту (затв. Постановою КМУ від 27. 03. 2019 р. № 367), то в рішенні про його створення має бути вказано про це, а також про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет та цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення вкладів.

Під час проведення загальних зборів має також бути затверджено статут. У статуті обов’язково має бути вказано: повне та скорочене (за наявності) найменування товариства; мету і предмет діяльності; розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів; розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів; порядок розподілу прибутків і збитків органи управління товариства, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього; умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання. Статут викладається письмово (машинодруком або від руки друкованими літерами), прошивається, пронумеровується, підписується засновниками.

Під час загальних зборів також варто призначити посадових осіб підприємства, зокрема керівника. Останнім може бути обраного одного із засновників або найнято окремого працівника. Дані про нього мають бути вказані в заяві про державну реєстрацію.

Оремо слід визначитися з особою, яка буде уповноважена на подання документів для державної реєстрації. Це може бути керівник або інша особа, яка діятиме від імені засновників на підставі довіреності.

Якщо статутний капітал ТОВ формується за рахунок грошових коштів необхідно також буде  відкрити поточний рахунок в установі банку. Для інших внесків до статутного капіталу поточний рахунок відкривати не потрібно; внесення такого вкладу оформлюється актом приймання-передачі майна засновників до статутного капіталу ТОВ, який має містити підписи засновника, що передав майно, та керівника. Кожен учасник ТОВ мусить внести свої вклади до статутного капіталу ТОВ протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства. Інший строк може бути вказаний в статуті.

Сама державна реєстрація ТОВ проводиться за місцем знаходження юридичної особи. Для її проведення необхідно подати державному реєстратору пакет документів особисто або поштовим відправленням. Відповідний пакет документів складають: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма затв. Наказом Міністерства юстиції України № 3268/5 від 18. 11. 2016 р.); заява про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію  як платника ПДВ (подається реєстратору за бажанням заявника); примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія рішення засновників про створення ТОВ; статут у двох примірниках у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа (при створенні ТОВ на підставі модельного статуту останній не подається, а лише у заяві про державну реєстрацію проставляється відмітка про функціонування ТОВ на основі типового статуту). У випадку подачі документів особисто, заявник має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а якщо документи подаються представником, то додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Державна реєстрація проводиться протягом 24 годин після надходження документів. За бажанням заявника може бути видана у паперовій формі виписку з Єдиного державного реєстру на якій має бути проставлено підпис та печатка державного реєстратора.

Хоча ТОВ є найліпшою організаційно-правовою формою для ведення бізнесу, однак процедура її створення потребує багато зусиль та компетентності в правових питаннях для того, щоб в результаті ТОВ дійсно було зареєстровано і в подальшому могло ефективно здійснювати свою господарську діяльність. Компанія «Solid Finance» завжди готова допомогти Вам у реєстрації Вашого ТОВ. Ми будемо з Вами від моменту звернення до нас і до повного запуску товариства в дію та допоможемо скласти необхідний для реєстрації пакет документів.

  • Поделиться:

Наші головні переваги

Великий досвід роботи дозволяє нам оперативно і якісно надавати послуги нашим клієнтам

Досвід роботи 10 років

Напрацьований роками досвід дозволяє нашим юристам вирішувати найскладніші питання

Гарантія якості

Завдання виконується із найсуворішим дотриманням закону та побажань клієнта

Комплексний підхід

Над завданням клієнта працює команда юристів-професіоналів різного профілю, що дозволяє вирішити поставлену задачу з урахуванням всіх нюансів

Повний комплекс послуг

Надаємо повний юридичний супровід клієнта від момента реєстрації бізнеса і до його ліквідації

Наші клієнти та партнери

За час нашої роботи ми отримали безліч задоволених клієнтів і партнерів

Адвокатське Об'єднання
Адвокатське Об'єднання "Неофеліс ЛГ" Neofelis Law Group
Зворотній дзвінок
Передзвонимо Вам через 10 хвилин
Ваше ім'я
Ваш телефон
Данные будут использованы только для связи с Вами!
×
Ваше ім'я
Ваш телефон
Данные будут использованы только для связи с Вами!
×