Консультація по телефону:
29 Січня, 2020 Новини компанії

Інтелектуальні права на об'єкт створений у зв'язку з виконанням трудового договору

У зв’язку з тим, що більшість новітніх технологій і других об’єктів промислової власності розробляються в ході трудової діяльності виникає питання про право інтелектуальної власності на них. Хто є суб’єктом права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, та як це регулює закон?

Питання про те, кому належать право інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, виникає лише у тому випадку, якщо такий об’єкт був створений: у зв’язку з виконанням трудових обов’язків чи за дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Одразу слід відмітити, що законодавець по різному підійшов до врегулювання належності особистих немайнових прав та майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з виконанням трудового договору.

Так, перші закріплено за працівником, який створив цей об’єкт. При цьому ЦК України вказує на те, що у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об’єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник. Однак в жодному законодавчому акті не деталізується, які саме немайнові права можуть належати юридичній або фізичній особі, де або в якої працює працівник.

Що ж стосується майнових прав, то відповідно до ЦК України вони належать спільно  працівнику, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, що означає, що жодна зі сторін не має права здійснювати майнові права на службовий твір без згоди іншої. При чому, роботодавець та працівник у трудовому договорі можуть  врегулювати належність відповідних майнових прав по іншому.

Інший підхід до врегулювання належності майнових прав на об’єкт створений у зв’язку з виконанням трудового договору змістить Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», який визначає, що право на одержання патенту на службовий винахід має роботодавець винахідника, який протягом чотирьох місяців повинен вчинити ряд дій, спрямованих на отримання охоронного документа на створений його працівником службовий винахід. При цьому передбачається також обов’язок роботодавця укласти з працівником, який створив службовий винахід, письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу. У випадку ж якщо роботодавцем не було вчинено таких дій право на отримання охоронного документа та всі майнові права за ним визнаються за працівником, який його створив, а за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» встановлює, що виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором та/або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. Також передбачається необхідність договірного врегулювання між останніми розміру та порядку виплати авторської винагороди автору.

Подібний до вище вказаних Законів підхід викладений у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки».

Вище наведене дає підстави говорити про те, що  ЦК України та спеціальні закони містять принципово різні підходи до вирішення питання про належність майнових прав на службовий винахід.

 

Юридичним вирішенням спорів стосовно здійснення прав інтелектуальної власності на об’єкт створений у зв’язку з виконанням трудових обов’язків безумовно є завчасне укладення договору про використання об’єкта права інтелектуальної власності, створеного у зв’язку з виконанням трудового договору. Відсутність останнього у подальшому значним чином може ускладнити використання роботодавцем таких об’єктів  інтелектуальної власності, спричинити тривалі переговори з працівником та судові спори.

За консультаціями щодо оформлення прав інтелектуальної власності між роботодавцем та працівником Ви можете звернутися до нас. «Solid Finance» також допоможе провести аналіз ситуації клієнта, скласти новий договір чи додаткову угоду до вже діючого, вирішити конфліктну ситуацію до передачі справи до суду, а також зібрати докази порушення прав та представляти Ваші інтереси в суді.

  • Поделиться:

Наші головні переваги

Великий досвід роботи дозволяє нам оперативно і якісно надавати послуги нашим клієнтам

Досвід роботи 10 років

Напрацьований роками досвід дозволяє нашим юристам вирішувати найскладніші питання

Гарантія якості

Завдання виконується із найсуворішим дотриманням закону та побажань клієнта

Комплексний підхід

Над завданням клієнта працює команда юристів-професіоналів різного профілю, що дозволяє вирішити поставлену задачу з урахуванням всіх нюансів

Повний комплекс послуг

Надаємо повний юридичний супровід клієнта від момента реєстрації бізнеса і до його ліквідації

Наші клієнти та партнери

За час нашої роботи ми отримали безліч задоволених клієнтів і партнерів

Адвокатське Об'єднання
Адвокатське Об'єднання "Неофеліс ЛГ" Neofelis Law Group
Зворотній дзвінок
Передзвонимо Вам через 10 хвилин
Ваше ім'я
Ваш телефон
Данные будут использованы только для связи с Вами!
×
Ваше ім'я
Ваш телефон
Данные будут использованы только для связи с Вами!
×