Консультація по телефону:
  • Головна /
  • /
  • Створення ОСББ: алгоритм дій з моменту проведення установчих зборів і до моменту передання документів попереднім балансоутримувачем
11 Лютого, 2020 Новини компанії

Створення ОСББ: алгоритм дій з моменту проведення установчих зборів і до моменту передання документів попереднім балансоутримувачем

Створення ОСББ є ефективною формою управління багатоквартирним будинком. Це обумовлено тим, що в разі створення останнього мешканці такого будинку водночас стають власниками майна та приміщень загального користування, а також отримують можливість самостійно управляти майном такого будинку. Однак, чи так просто створити ОСББ розберемося в даній статті.

Умовно створення ОСББ можна поділити на 9 етапів. В попередній статті було розглянуто перші п’ять етапів створення ОСББ. Сьогодні розглянемо наступних чотири.

 

Етап 6: Проведення установчих зборів.

Попередньо проводиться реєстрація повноважних учасників, які прибули на збори. Реєстрація проводиться шляхом заповнення попередньо підготовленої форми реєстру.

Законодавство не встановлює кворуму за наявності якого установчі збори вважалися повноважними. А тому, установчі збори мають проводитися навіть, якщо завчасно є зрозумілою відсутність необхідної кількості голосів для прийняття рішення про створення ОСББ.

На початку установчих зборів проводиться голосування, яким обирається голова, який в подальшому й буде вести збори. Для обрання голови необхідно, щоб за обрання ним конкретної особи проголосувала більшість присутніх співвласників. Також з числа присутніх може бути обрано секретаря, на якого буде покладено ведення протоколу. Якщо ж секретаря не було обрано, то протокол веде голова установчих зборів. Для підрахунку голосів, з числа присутніх може бути також обрано лічильну комісію, на яку буде покладено функцію підрахунку голосів та оголошення результатів підрахунку.

Що стосується визначення кількості голосів кожного із співвласників при голосуванні, то останні обраховуються пропорційно до частки загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку. Виняток із загального правила обрахунку голосів становить ситуація, коли серед співвласників є особа, яка має у власності більше 50 % всієї загальної площі квартир та нежитлових приміщень. В такому випадку кожен співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності (в т. ч. це стосується й особи, що є власником 50% всієї загальної площі будинку). Доцільно перед початком зборів присутнім учасникам пояснити за яким принципом відбувається розподіл голосів.

Рішення на загальних зборах вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників. Результати голосування заносяться до протоколу зборів та затверджуються підписом кожного, хто голосував.

Якщо за результатами буде прийнято рішення про створення ОСББ, то на зборах слід обрати особу з числа присутніх, яку уповноважити провести державну реєстрацію ОСББ. Як правило, це або голова зборів, або хтось із ініціативної групи.

В обов’язковому порядку затверджується статут. Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

 

Етап 7: Письмове опитування.

Якщо в результаті голосування для прийняття рішення про створення ОСББ не набрана необхідна кількість голосів «за» або «проти» Для того, щоб рішення вважалося прийнятим, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Голоси зібрані на установчих зборах теж враховуються.

Письмове опитування проводиться ініціативною групою (інші співвласники можуть взяти участь за бажанням). Таке опитування проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом вказаного строку необхідну кількість голосів «за» не було набрана, то рішення про створення ОСББ вважається неприйнятим.

Опитування проводиться шляхом власноручного заповнення особою, що голосує, опитувального листа. Питання в опитувальному листі мають бути чітко сформульовані і не допускати різнотлумачення. До опитувального листа опитуваною особою вписуються: дата проведення опитування; ПІБ; номер квартири чи нежитлового приміщення; документ, що підтверджує право власності; загальна площа приміщень, що належать на праві власності; відповідь «за», «проти» чи «утримався»; підпис. Також проставляється підпис осіб, що проводили опитування.

Результати опитування вносяться до протоколу зборів. Опитувальні листи пронумеровуються та підшиваються до протоколу і є невід’ємною його частиною.

 

Етап 8: Державна реєстрація ОСББ.

До державного реєстратора за місцезнаходженням ОСББ подається (власноруч або поштою) наступний пакет документів складених державною мовою, заповнених друкованими літерами без дописів, підчищень, виправлень та помилок:

заява про державну реєстрацію (форма затверджена Наказом Міністерства юстиції від 18. 11. 2016 р. № 3268/5); у разі направлення поштою, то підпис заявника має бути нотаріально засвідчений;

заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (як додаток до заяви про державну реєстрацію) – подається за бажанням заявника;

протокол установчих зборів (оригінал або нотаріально засвідчену копію);

статут ОСББ у письмовій формі та двох примірниках, прошиті, пронумеровані та опечатані; у разі створення ОСББ на підставі Типового статут, останній не подається, лише проставляється відповідна відмітка у заяві з посиланням на типовий статут.

Якщо документи подаються у паперовій формі, то особа яка їх подає має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Якщо документи подаються представником, то додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

В день надходження документів реєстратором має бути видано опис прийнятих документів з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.

Адміністративний збір не справляється.

Державна реєстрація відбувається протягом 24 годин після розгляду документів, поданих для державної реєстрації. З моменту внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань ОСББ вважається створеним.

 

Етап 9: Передання документів попереднім балансоутримувачем.

Після проведення реєстрації колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк забезпечує передачу примірника технічної та іншої документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних.

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.

Вище викладене говорить про те, що процедура створення ОСББ є достатньо трудомісткою і передбачає врахування великої кількості нюансів, не знання яких стане лише перешкодою створення об’єднання. Всі наведені етапи мають свої особливості розібратися в яких самостійно досить складно. За допомогою у правильному оформленні всіх необхідних документів та вирішенні проблем, які виникли у Вас вже під час реєстрації ОСББ Ви зможете звернутися до нас. «Solid Finance» допоможе вирішити будь-яку Вашу проблему.

  • Поделиться:

Наші головні переваги

Великий досвід роботи дозволяє нам оперативно і якісно надавати послуги нашим клієнтам

Досвід роботи 10 років

Напрацьований роками досвід дозволяє нашим юристам вирішувати найскладніші питання

Гарантія якості

Завдання виконується із найсуворішим дотриманням закону та побажань клієнта

Комплексний підхід

Над завданням клієнта працює команда юристів-професіоналів різного профілю, що дозволяє вирішити поставлену задачу з урахуванням всіх нюансів

Повний комплекс послуг

Надаємо повний юридичний супровід клієнта від момента реєстрації бізнеса і до його ліквідації

Наші клієнти та партнери

За час нашої роботи ми отримали безліч задоволених клієнтів і партнерів

Адвокатське Об'єднання
Адвокатське Об'єднання "Неофеліс ЛГ" Neofelis Law Group
Зворотній дзвінок
Передзвонимо Вам через 10 хвилин
Ваше ім'я
Ваш телефон
Данные будут использованы только для связи с Вами!
×
Ваше ім'я
Ваш телефон
Данные будут использованы только для связи с Вами!
×